Súkromné osoby Máte obavu alebo podozrenie u blízkych? Existuje riešenie, ktoré Vám odpovie na všetky Vaše otázky.

Pre súkromné osoby poskytujeme nasledovné služby:

 • 1. Skryté problémy súkromného charakteru
 • 2. Výber spoľahlivého, čestného a vysoko profesionálneho domáceho (rodinného) personálu
  • opatrovateliek
  • vychovávateliek
  • domácich učiteľov
  • pomocníčok v domácnosti
  • ekonómov
  • ošetrovateliek
  • osobných šoférov
  • osobných strážcov
  • kuchárov
  • záhradníkov
  • domovníkov a pod.
 • 3. Zvýšenie úrovne bezpečnosti tak samotných osôb ako aj ich blízkych a takisto harmonizácia rodinných vzťahov

 

Tieto úlohy sa riešia pomocou:

 • Skríningových previerok najímaného domáceho (rodinného) personálu
 • Pravidelných previerok domáceho (rodinného) personálu
 • Náhodných nepravidelných previerok domáceho (rodinného) personálu
 • Previerok na základe potrebného osobného sledovania alebo vyšetrovania

 

S pomocou polygrafu je možné odhaliť:

 • Narkománia v okruhu blízkych
 • Krádež súkromného majetku
 • Spôsobenie škody na súkromnom majetku
 • Skreslenie osobných údajov najímané osobného (rodiného) personálu
 • Skutočné dôvody prečo sa dotyčný zaujíma o danú prácu
 • Existencia drogovej alebo alkoholovej závislosti
 • Informácie o trestných činoch a priestupkoch v minulosti
 • kontakty s kriminálnym prostredím
 • existencia zlých úmyslov
 • existencia psychických a iných chorôb alebo úchyliek
 • Informácie o protizákonných sexuálnych činoch s deťmi alebo dospelými
 • Nezákonná manipulácia so zbraňami
 • iné zatajované informácie (na žiadosť zákazníka)

 

Detektor-lži.sk v médiach

Články, ktoré vznikli aj vďaka nám

 

Zaujíma Vás aká je cena za vyšetrenie na detektore lži? Stačí ak vyplníte formulár a my
Vám v najbližšom možnom čase zašleme ponuku na Váš email.

 

 

Vyšetrenie detektorom lži pre súkromné osoby